Adrián Demoč vo svetovej premiére

« Novinky

„Žiadba. Páči sa mi prípona -dba – ako huDBA,” hovorí skladateľ Adrián Demoč, autor dvoch skladieb, ktoré Ensemble Ricercata uvedie 19. decembra vo svetovej premiére.

 

„Žiadba za zjednodušením, za tým podstatným, za novým vetrom v podobe dvoch krátkych častí. Žiada sa mi tepu (1. časť), aj nerozkvitnutej melódie z prirodzených flažoletov (2. časť),” približuje Adrián Demoč svoju rovnomennú skladbu.

 

O skladbe Ma fin est mon commencement pre klarinet, husle a klavír autor hovorí: „Kľúčové slová: Hudba. Pianissimo. Trio. Schumann. Purcell (Fantasia upon one note). Protipohyb. Ricercata.”

 

Program koncertu ďalej tvoria diela Roberta Schumanna a Györgyho Kurtága. Zaznie výber zo Schumannovho vokálneho cyklu Láska a život ženy, op. 42. Súbor uvedie aj Märchenerzählungen op. 132 pre klarinet, husle a klavír, jedno z vrcholných diel Schumanna.

 

Kurtágovo Hommage à R. Sch., op. 15d je poctou Robertovi Schumannovi. Ako píše Andrea Bálešová, „cyklus obracia našu pozornosť na filozofický odkaz Roberta Schumanna, ktorý nám zanechal ako hudobný kritik a spisovateľ. Pochopenie Kurtágovej hudby od nás vyžaduje len otvorené srdce a myseľ ochotnú prijímať nové.”

 

Ensemble Ricercata vystúpi v zostave: Helga Varga Bach – soprán, Ronald Šebesta – klarinet
Milan Paľa – husle, viola, Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír

 

Ivan Šiller srdečne pozýva na večer plný žiadby. 19. 12. 2019 o 19:00. Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava

 

Projekt Ensemble Ricercata podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Foto: Martin Hruboš