Projekty

Interpretácia

PIANO 20/21

iniciátor, interpret

Cyklus sólových klavírnych recitálov predstavuje slovenských a svetových skladateľov a skladateľky 20. a 21. storočia. Premiéry mladých autorov a autoriek, ich dialóg s klasickou tvorbou. Projekt objavuje menej známe skladby, konfrontuje domácu tvorbu so zahraničnou, prináša nové zážitky s hudbou.

Naštudovanie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

Cluster ensemble

- spoluzakladateľ, umelecký riaditeľ, od roku 2009

interdisciplinárna umelecká skupina Cluster ensemble vznikla v roku 2009 okolo kľúčovej postavy slovenského hudobníka Ivana Šillera. Všetko to začalo slovenskou premiérou skladby Six Pianos od Steva Reicha v bratislavskom obchode s klavírmi. Voľné zoskupenie hosťujúcich umelcov sústredených okolo umeleckej dvojice Šiller a Király odvtedy pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. Súbor sa venuje predovšetkým interpretácii diel súčasných skladateľov a hudobných osobností 20. storočia, autorským projektom posúvajúcim hranice umeleckej interpretácie a edukačným projektom. Do dnešného dňa so súborom spolupracovalo takmer päťdesiat hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a ďalších umelcov z Európy a USA. Ich debutový album Cluster ensemble Plays Philip Glass vyšiel v júni 2016 slovenskom vydavateľstve Hevhetia a americkom vydavateľstve Orange Mountain Music.
Album bol dvakrát nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banka, na cenu Radio_Head Awards a Krištáľové krídlo.

 

Cluster Ensemble

Ensemble Ricercata

- zakladateľ, umelecký riaditeľ, od roku 2010

Ensemble Ricercata je súbor, ktorý sa venuje interpretácii komornej hudby so zameraním na tvorbu skladateľov 19. a 20. storočia a súčasnú hudbu. Vznikol v roku 2010, jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je významný slovenský klavirista, pedagóg a organizátor hudobného diania Ivan Šiller. Stálymi členmi súboru sú Helga Varga Bach (soprán), Milan Paľa (husle, viola) a Ronald Šebesta (klarinet), ku ktorým sa pravidelne pridávajú Tomáš Boroš (klavír), David Danel (husle), Balázs Adorján (violončelo), Andrej Gál (violončelo) a Veronika Vitázková (flauta), a iní. Výrazným obdobím pre Ensemble Ricercata boli roky 2014 a 2015, kedy súbor vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu realizoval koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“ ako rezidenčný súbor Rádia Devín. Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“. Spoločným menovateľom všetkých koncertných dramaturgií Ensemble Ricercata je ich inovatívnosť a ucelenosť, ktorá divákovi prináša možnosť vnímať hudbu v širšom kontexte. V repertoári súboru sa nachádzajú celosvetovo známe diela komornej hudby v špičkovej interpretácii, pre súbor je ale dôležité objavovať a na koncertné pódiá prinášať menej poznané a o nič menej výnimočné skladby. Súbor vystúpil na mnohých miestach po celom Slovensku (Šurany, Senica, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Stará Turá, Dolný Kubín, Nové Zámky, Košice, Ružomberok, Bratislava) a Českej Republike (Litoměřice, Olomouc, Brno). Súbor za svoje poslanie považuje prinášať kvalitnú hudbu do menších miest a prispieť k obnove tradície koncertov komornej klasickej hudby.

 

Ensemble Ricercata

VENI ensemble

- člen od roku 1996

VENI ensemble vznikol na sklonku roka 1987 z iniciatívy nadšencov z radov skladateľov a interpretov (v tom čase prevažne študujúcich na Vysokej škole múzických umení v Bratislave), ktorých spájala túžba po hľadaní a slobodnom vyjadrovaní vlastných názorov a postojov prostredníctvom hudby. Základom otvoreného zoskupenia hudobníkov je niekoľko stálych členov, ktorí si na spoluprácu prizývajú podľa potreby ďalších (takto sa za 20 rokov existencie v súbore vystriedalo úctyhodné množstvo viac ako 180 slovenských a zahraničných hudobníkov). Ťažisko aktivít VENI ensemble predstavujú najmä koncerty na domácich a zahraničných festivaloch súčasnej hudby, ale súbor tiež sporadicky nahráva pre domáce a zahraničné médiá.

 

Veni

Prague Modern

- člen od roku 2010

Prague Modern je flexibilním ansámblem, jehož členové patří ke špičce mladé české interpretační scény. Od sólových recitálů přes malé komorní ansámbly až po menší orchestrální uskupení garantuje Prague Modern nadšení a zároveň zkušenost v oblasti interpretace soudobé hudby, jaká je na české scéně unikátní.

 

Prague Modern

Vzdelávanie

VENI ACADEMY

- iniciátor, spolutvorca a výkonný riaditeľ, od roku 2010

VENI ACADEMY je medzinárodný umelecko-vzdelávací projekt, ktorého dlhodobým cieľom je zapojiť stredoškolských a vysokoškolských študentov do interpretácie hudby po roku 1950. Iniciátormi tejto myšlienky sú Marián Lejava, Daniel Matej a Ivan Šiller (kľúčoví členovia VENI ensemble). Ich snaha je prirodzeným vyústením vlastného mnohoročného umeleckého aj pedagogického pôsobenia v oblasti súčasnej hudby, ich úsilia o jej propagáciu, ako aj vytvorenie dôstojného prostredia pre jej existenciu na Slovensku a v zahraničí. Projekt sa skladá z troch hlavných častí: sústredenie – nácviky, koncerty a nahrávky CD.

 

Veni Academy

New Music for Kids and Teens

- iniciátor a spolutvorca, od roku 2010

Cieľom projektu New Music for Kids and Teens je zapojenie detí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby. Zámerom je priniesť súčasný hudobný jazyk aj na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ, aktívne zapojiť deti a mladých ľudí do realizácie nových partitúr a získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby. Projekt sa skladá z troch hlavných častí: voľne dostupnej online databázy skladieb súčasných skladateľov, seminárov pre pedagógov a koncertov. Na koncertoch účinkujú deti a mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí interpretujú skladby z online databázy.

 

New Music For Kids and Teens

SoundOrchestra

- tvorca a lektor od roku 2014

Viacdňový workshop pre deti, ktorého vyustením je spoločný koncert – performance.

Hlavným zámerom projektu je tvorba vlastných grafických partitúr a video partitúr a ich spoločná interpretácia. Koncert je doplnený partitúrami Milana Adamčiaka, Monogramistu T. D a Fera Királya.

 

SoundOrchestra

SUPERAR Slovensko

- umelecký riaditeľ, od roku 2015

Superar je európska iniciatíva podporujúca prítomnosť hudby a umenia v každodennom živote detí a mladých ľudí. Pôsobí pod záštitou Wiener Konzerthaus, Viedenského chlapčenského zboru a Caritas Viedenskej arcidiézy. Superar ponúka vzdelanie najvyššej kvality, ktoré posilňuje mladých ľudí a podnecuje ich entuziazmus. Je založený na rovnosti príležitostí, rešpektujúcom spolunažívaní a sociálnej integrácii. SUPERAR Slovakia je členom SUPERAR od roku 2013.

 

Superar

D3 – občianske združenie

- mentor pre stredoškolských študentov, od roku 2015

Názov občianskeho združenia D3 vyjadruje úsilie združenia podporovať rozvoj osobnej identity a poslania ľudí vo fyzickej, duševnej a duchovnej dimenzii života. D3 je prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

 

Združenie D3

Organizovanie

ISCM - Slovenská sekcia

- výkonný riaditeľ

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia je riadny a aktívny člen Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM) so sídlom v Amsterdame. Je to organizácia, ktorá vyvíja úsilie o čo najvýraznejšiu prezentáciu súčasnej hudobnej tvorby, jej interpretáciu a reflexiu vo svetovej kultúre. Slovenská sekcia ISCM v súlade so štatútom ISCM podporuje hudobnú tvorbu, jej šírenie a prezentáciu prostredníctvom organizovania hudobných podujatí – festivalov, koncertných cyklov, seminárov, workshopov. Jednou z foriem účasti národných sekcií na medzinárodných aktivitách ISCM je nominácia skladieb skladateľov danej krajiny do dramaturgie celosvetového festivalu ISCM World New Music Days, čo každoročnej realizuje aj slovenská sekcia.

 

ISCM – Slovenská sekcia

InMusic

- výkonný a umelecký riaditeľ

Občianske združenie InMusic vzniklo v roku 2009 s víziou robiť umelecké a edukačné projekty aj mimo veľkých miest na Slovensku. Projekty sú zamerané na hudbu rôznych historických období od Bacha až po súčasných slovenských skladateľov. Primárnym cieľom združenia je živý a intenzívny zážitok hudby.

 

In Music

Galéria plná hudby

- iniciátor, dramaturg a odborný garant, od roku 2006

Cyklus komorných koncertov v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

 

Galéria plná hudby

Hudba u Fullu

odborný garant, od roku 2009

Cyklus komorných koncertov v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

 

Hudba u Fullu

Archív

ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2013, Košice – Bratislava – Viedeň

- umelecký a organizačný riaditeľ

Celosvetový festival súčasnej hudby, ktorý sa po prvýkrát v 90-ročnej histórii uskutočnil v roku 2013 aj na Slovensku. Slovenská sekcia ISCM spolupracovala s rakúskou sekciou ISCM a spoločne zorganizovali festival, ktorý sa konal v Košiciach, Bratislave a vo Viedni.

 

ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2013

Stretnutia s hudbou – Pentapolitana

iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, od roku 2000

Zámerom projektu Stretnutia s hudbou (cyklus tvorivých dielní a koncertov) je prispieť k zlepšeniu vzdelávania na základných umeleckých školách, základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Projekt interaktívnym spôsobom formou tvorivej dielne predstavuje študentom a ich pedagógom hudbu rôznych historických období, ktorá je u nás menej známa. Koncerty nadväzujú na dielne a progresívnou dramaturgiou prezentujú významné diela zo sólovej i komornej hudby ,ktoré na koncertných pódiách stále absentujú.

 

Stretnutia s hudbou

Festival SPACE

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2001 – 2010

Festival hudby 20. a 21. storočia, spojený s prednáškami, diskusiami a tvorivými dielňami, určený predovšetkým pre študentov vysokých škôl a konzervatórií.

Hammerklavier festival

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2008 – 2011

Zámerom projektu bolo vytvoriť príležitosť k intenzívnejšiemu zoznámeniu sa s autentickým nástrojom – hammerklavierom a interpretáciou a zvukovosťou hudby na prelome 18. a 19. storočia. Projekt sa uskutočnil formou koncertov a seminárov.

ArtTokaj

- iniciátor a umelecký riaditeľ spoločne s Enikő Ginzery, hlavný organizátor, 2008 a 2011

Projekt mal dva hlavné zámery: vytvoriť tradíciu medzinárodných umeleckých kurzov na Slovensku, a vybudovať nové kultúrne centrum v malej dedinke Veľký Kamenec v juhovýchodnej časti Slovenska. Otvorením seminárov pre širšiu verejnosť sme chceli vytvoriť most medzi vysokým umením a laickou verejnosťou. Významným prínosom projektu boli koncerty a happeningy špeciálne vytvorené pre lokálnych obyvateľov.

Schubertiády

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2008 – 2010

Cyklus komorných koncertov zameraných na tvorbu F. Schuberta a jeho súčasníkov.

Koncerty sa konali v Bratislave, Želiezovciach a Dolnej Krupej.

Ostravská Banda

- člen v rokoch 2008 – 2011

Ostravská banda byla založena v roce 2005 jako rezidenční komorní orchestr Ostravských dnů. Členy orchestru jsou mladí instrumentalisté z Evropy a USA, kteří se zaměřují na interpretaci soudobé hudby.

 

New Music Ostrava

Galéria hudby

- iniciátor, dramaturg a odborný garant, 2006 – 2011

Cyklus komorných koncertov v Nitrianskej galérii, Nitra.

 

Galéria hudby 2018

Eben Ezer

- dirigent 2004 – 2006

Celoslovenský mládežnicky zbor pri Cirkvi bratskej na Slovensku.

 

Eben Ezer

Kvapôčky

- člen tímu 1999 – 2000, dirigent 2005 – 2008

Detský spevácky zbor pri Cirkvi bratskej v Bratislave.

 

Kvapôčky