Patterns a JAMA medzi top kultúrou roka

« Novinky

V Ankete Denníka N Kultúrna udalosť roka 2019 rezonovali projekty Cluster ensemble, na ktorých umelecky a organizačne participoval aj Ivan Šiller.

 

Denník N oslovil v ankete ľudí z kultúrnej scény s otázkou, čo považujú za kultúrnu udalosť roka. V odpovediach dvakrát bodovala hudobno-tanečno-svetelná performance Patterns aj festival JAMA.

 

Hudobník Tomáš Prištiak: „Za udalosť roka považujem fenomén: malé lokálne festivaly – hlavne akciu JAMA 73. Ročník Milana Adamčiaka. Objavovanie slovenských svetových ľudí pre mladšie generácie sa stalo novým poľom pre pozitívnu deviáciu. JAMA bol festival lokálny, ale so svetovým potenciálom stať sa naozajstnou kultovou udalosťou.”

 

Projekt Patterns, základ ktorého tvoria zriedka hrávané kompozície amerického skladateľa Steva Reicha, bol nominovaný aj na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie pre rok 2019 v kategórii Hudba.