O mne

profile photo

Resume

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days. V roku 2016 bol Cluster ensemble za svoje debutové CD nominovaný na cenu za umenie Nadácie Tatra banky, na Krištáľové krídlo a cenu Radio Head Awards.

Curriculum Vitae

Ivan Šiller (1977) je koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov. Hudbe sa začal naplno venovať pomerne neskoro, vo veku 14 rokov. Absolvoval ZUŠ Ľ. Rajtera pod vedením Milici Kailingovej, súkromne študoval u Daniela Buranovského. V roku 1996 bol prijatý na VŠMU v Bratislave, stal sa žiakom Daniely Varínskej. Zároveň odišiel študovať na Kráľovské konzervatórium v Gente (Belgicko). 

Tam sa venoval hre na klavír u Daana Vandenwalle, dirigovaniu u Wim Belaena, štúdiu starej hudby a čembala u Johna Whitelawa a neskôr na inštitúte postgraduálneho vzdelávania Orpheus komornej hre u Jana Michielsa. Štúdium na Kráľovskom konzervatóriu ukončil v roku 2004 ako jeden z najlepších absolventov. Od roku 2006 do roku 2009 pôsobil ako doktorand na VŠMU.

V rokoch 1995 – 1998 sa zúčastnil Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch u Mariána Lapšanského, Petra Toperczera a Eugena Indjića. Bol štipendistom Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Nemecko (Kaya Haan, Nicolas Hodges a Uli Wiget), v roku 2005 získal prestížne štipendium Tanglewood Music Center v USA (klavír – Emanuel Ax, Joseph Kalichstein, Claude Frank; komorná hra – Joseph Silverstein, Pamela Frank, Ursula Oppens a Timothy Genis). V roku 2007 sa stal štipendistom Banff Centre for the Arts v Kanade.

Stal sa víťazom slovenskej súťaže komorných zoskupení (klavírne duo s Lenkou Bálintovou), získal 1. miesto na súťaži Pála Kadošu v Leviciach a ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu na medzinárodnej súťaži European Music Competition for Youth v Hamburgu (soprán – Adriana Kučerová). Zúčastnil sa Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dubline, kde porotu zaujal dramaturgiou a interpretáciou Ravelovej Sonáty.

Okrem sólových recitálov pravidelne koncertuje s komornými partnermi, najmä s Andreou Bálešovou (klavír), Jozefom Luptákom (violončelo), Gerrie de Vries (spev), Pedrom Guridim (klarinet), Paulom Klinckom (husle), Enikő Ginzery (cimbal), David Danel (husle) a ďalšími. Spolupracuje s rôznymi zoskupeniami a orchestrami: VENI ensemble, Ostravská banda, Prague modern, Cluster ensemble, Melos Ethos Ensemble a iné.

Koncertoval v rôznych krajinách Európy, predovšetkým v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Českej republike a v USA. V roku 2001 sa podieľal na realizácii slovenskej opery Ľubomíra Burgra a Martina Burlasa „Tvárou tvár“ v Luxembursku. Spolupracoval s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam), s ktorými v sezóne 2002 – 2003 uviedol novú produkciu o hudbe a živote Charlesa Ivesa.

Súčasťou Ivanovej hudobnej činnosti je aj aktívna spolupráca so súčasnými slovenskými a zahraničnými skladateľmi (Daniel Matej, Peter Zagar, Jevgenij Iršai, Marián Lejava, Boško Milaković, Marcel Séneši, Yehudi Wyner, Gunther Schuller, Louis Andriessen, John Rose). Účinkoval na festivaloch Večery novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Philipa Herreweghe, Ostravské dny nové hudby, Festival van Vlaanderen, Steinway festival Bijlok, Gentse Feesten, Pražské jaro, Melos-Étos. 

Popri bohatej koncertnej činnosti je Ivan Šiller iniciátorom a organizátorom širokej škály rôznych hudobných a edukačných projektov. Ako poslucháč VŠMU sa podieľal na založení študentského festivalu Orfeus, počas štúdia na Kráľovskom konzervatóriu v Gente zrealizoval Festival komornej hudby a Večer slovenskej hudby. Jeho projekty Stretnutia (Levice, Bratislava) a cyklus Komorné koncerty (Watou v Belgicku) spájali hudbu so sprievodným slovom, a tak umožňovali poslucháčom prehĺbenie ich vzťahu k vážnej hudbe. 

V spolupráci s Milicou Kailingovou vytvoril projekt tvorivých dielní a koncertov pre deti a mládež Hudba (práve) minulého storočia a Stretnutia s hudbou. V rámci komorného festivalu Konvergencie pravidelne uvádza koncerty pre deti. Založil a umelecky riadil festival Space, ktorý bol zameraný na prezentáciu hudby 20. a 21. storočia. Jeho aktivity v umeleckej oblasti boli Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ocenené plaketou Sv. Gorazda.

 

Ivan Šiller inicioval v roku 2006 vznik cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galérii a v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, od roku 2009 spolupracuje so Stanicou Žilina-Záriečie. V roku 2008 pripravil festival zameraný na prezentáciu dobového nástroja z roku 1815 – Hammerklavier festival, ktorý mal úspešne pokračovanie v ďalších ročníkoch. Zároveň pripravil komorný festival Schubertiády. Spolu s Enikő Ginzery zorganizoval umelecké kurzy TokajArt Summer Music Courses na východnom Slovensku, kde aj vyučoval hru na klavíri.

V roku 2006 vytvoril v spolupráci s Nitrianskou galériou happening s použitím hudby Erika Satieho Vexations. V roku 2009 uviedol so študentmi VŠMU slovenskú premiéru skladby Steva Reicha Six Pianos a pripravil aj ďalšie koncerty v tomto netradičnom obsadení.

 

Ivan Šiller sa profiloval aj ako dirigent. Niekoľko rokov viedol mládežnícky spevokol Eben Ezer, s ktorým uskutočnil viaceré koncerty doma i v zahraničí. Naštudoval a koncertne uviedol Requiem W. A. Mozarta. Bol dirigentom detského spevokolu Kvapôčky. Na záver svojho pôsobenia nahral CD Prší, či neprší.

 

Ivan Šiller je aktívnym členom Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, je členom predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska a zakladateľom občianskeho združenia InMusic. V roku 2015 sa stal umeleckým riaditeľom medzinárodného projektu SUPERAR Slovakia.

Intenzívne pracuje na vytváraní kontinuity spomínaných projektov a pripravuje ďalšie recitály a komorné uvedenia diel Schuberta, Janáčka, Brahmsa, Ivesa, Reicha a ďalších autorov.

V roku 2016 vydal s Cluster ensemble debutový album Cluster ensemble Plays Philip Glass, za ktorý získal vysoké hodnotenie britského The Guardian a amerického The Pitchfork. V roku 2016 vydal svoj debutový album aj Ensemble Ricercata, ktorého je Ivan Šiller umeleckým vedúcim. Album zachytáva sólovú a komornú tvorbu slovenských skladateľov.

V roku 2016 vydal aj svoj ďalší debutový album ENSEMBLE RICERCATA, ktorý zachytáva sólovú a komornú tvorbu slovenských skladateľov.

Za svoju činnosť získal dvakrát cenu Radio_Head Awards, cenu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ďakovný list dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ďakovný list rektora Univerzity Komenského v Bratislave, dvakrát cenu EMCY v nemeckom Hamburgu a v írskom Dubline.

 

V roku 2016 bol Cluster ensemble nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za umenie, na cenu Krištáľové krídlo a na cenu Radio_Head Awards.