Audio

Hudobná dielňa

Analýzy, reflexia, slovná i hudobná interpretácia Ivana Šillera, Tomáša Boroša a ich hostí.

2020

26. 12. 2020
George Crumb – A Little Suite for Christmas

5. 12. 2020
Leoš Janáček – Romanza, Moravská ľudová poézia a Říkadla

28. 11. 2020
Leo Smit – Divertimento pre štvorručný klavír

7. 11. 2020
Darius Milhaud – Saudades do Brasil pre klavír

31. 10. 2020
Hudba Leoša Janáčka  a Dariusa Milhauda

27. 6. 2020
Igor Stravinskij – História Vojaka pre klarinet, husle a klavír

27. 6. 2020
Igor Stravinskij – História Vojaka pre klarinet, husle a klavír

6. 6. 2020
Robert Schumann – Märchenerzählungen – trio pre klarinet, violu a klavír

30. 5. 2020
Robert Schumann – Láska a život ženy – piesňový cyklus pre soprán a klavír

29. 2. 2020
Győrgy Kurtág – Hommage a R. Sch. trio pre klarinet, violu a klavír

2019

21. 12. 2019
Piesne Claudea Debussyho a Erika Satieho

12. 10. 2019
Ein Kinderspiel – skladby T.Boroša, G.Kurtága, H. Lachenmanna

10. 9. 2019
Daniel Matej – Safe, koncert pre klavír a ansámbel

25. 5. 2019
Schőnberg, Boulez – skladby pre klavír

2018

30. 6. 2018
Koncert detského speváckeho zboru SUPERAR

2017

7. 1. 2017
Hudba Charlesa Ivesa a Philipa Glassa

Večer na tému

Diskusné fórum Rádia Devín, v rámci ktorého Ivan Šiller diskutuje so svojimi hosťami na rôzne umelecké a spoločenské témy.

2019

20. 2. 2019
S Tomášom Borošom o jeho klavírnej zbierke Situácie.

2018

29. 8. 2018
S Petrom Mazalánom o piesňovej tvorbe a súčasnosti 

9. 5. 2018
S Ferom Királym o nových autorských projektoch

14. 3. 2018
S Katarínou Silnou, Katarínou Halinkovičovou a Viliamom Udičom o progresívnych klavírnych školách.

2017

20. 12. 2017
Deti, hudba, hodnoty. Ivan Šiller o detskom spevokole Kvapôčky s Danielom Nagajom a Hanou Juríkovou.

 

 

2016

16. 3. 2016
S Marekom Kapustom o medzinárodnom hudobno-vzdelávací programe SUPERAR

20. 1. 2016
S Marianom Lejavom a Danielom Matejom o hudobnej pedagogike

2015

10. 6. 2015
S Tomášom Borošom, Ferom Királym a Erikou Krkoškovou o hudobnej pedagogike pre deti.