Sólový recitál Cantéyodjayâ

« Novinky

Koncom marca vo vzduchu cítiť všeličo, najviac asi alergény a vzrušenie z daňových priznaní. Kto  chce nasať inú atmosféru, môže to skúsiť 26. marca v Slovenskom rozhlase. Ivan Šiller tam zahrá sólo recitál. 

 

Názov recitálu, ktorý okamžite vzbudí pozornosť, odkazuje na rovnomennú klavírnu skladbu Oliviera Messiaena (1908–1992) z roku 1948. Je prevzatý zo Sanskritu a označuje príslušnú rytmicko-melodickú bunku, ktorou sa dielo začína.

 

Okrem Messiaena budú na programe Alban Berg, Arnold Schönberg, Pierre Boulez, György Kurtág.

 

Messiaen, okrem iného, reaguje aj na problém času, ktorý v súvislosti s marcovými daňami patrí k obľúbeným témam: „Milujem čas. Je základným komponentom mojej hudby. V jeho odstupňovaní, v multiplikácii rozličných časov, v koncentrických kruhoch času vidíme nielen obraz nášho univerza, ale aj obraz vzniku sveta…“

Naštudovanie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

 

Foto: Martin Hruboš