Po nabitom lete, prichádza koncertný september….

« Novinky

Posledné augustové dni som strávil v Prešove a v Kráľovskom Chlmci, kde som sa spolu s Tomášom Borošom venoval vzdelávacím seminárom pre učiteľov hudby. Nemohli chýbať ani naše obľúbené koncerty, na ktorých sme uviedli skladby L.Smita, M.Ravela a T.Boroša z nášho posledného CD Divertimento.

Tomášovi sme v Superar Slovakia vydali dve nové zbierky hudobno edukačných aktivít Mesiace a Čísla, pri ktorých som mal tú česť byť aj ja. Obe publikácie aj CD si môžete zakúpiť na našom e shope. Kúpu našich publikácii a CD dlhodobo podporujete našu ďalšiu vydavateľskú činnosť. Vďaka. .. 

Chcel by som vás srdečne pozvať na dva koncerty v septembri.
15.9. o 19.00 hod,  spolu so sopranistkou  Helgou Varga Bach uvedieme prvý koncert  z cyklu Ivesových 114 piesní. Charles Ives patrí dlhodobo medzi mojich najobľúbenejších skladateľov.
30.9. o 19.00 hod.  uvedieme svetovú premiéru koncertu pre dva klavíry a symfonický orchester s názvom “Malý koncert s veľkými gestami”. Skladbu skomponoval môj priateľ Tomáš Boroš. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude dirigovať Konstantin Ilievsky.  

Obidva koncerty sa uskutočnia vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského Rozhlasu, Mýtna ulica 1.

 

Projekty podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančným príspevkom od Hudobného fondu. Mediálnym partnerom projektu je Hudobný život a Opera Slovakia. Partnerom je Superar Slovakia.