Novembrová Old Boys Anthology

« Novinky

Skladba Juraja Beneša a výzva Ivana Šillera. 

 

Juraja Beneša som poznal ako výborného pedagóga. Keď som mal zlomený palec na pravej ruke a nemohol som intenzívne cvičiť na klavíri, chodil som k nemu na prednášky z teórie hudby. Zaujala ma jeho hĺbková analýza Beethovena, ale i Janáčka či Debussyho. Na jeho hudbe ma zaujíma silná racionálna konštrukcia, premyslená stavba diela, práca s citáciami. Old Boys Anthology je nesmierne náročná skladba – po technickej i výrazovej stránke. Výzva,” hovorí Ivan Šiller o skladbe, ktorú zahrá 27. novembra v Slovenskom rozhlase. Na koncerte sa predstaví spolu s Ensemble Ricercata, ktorý ďalej uvedie aj Mozartovo Kvinteto pre dychové nástroje a klavír Es Dur, K 452 a vo svetovej premiére aj skladby Tomáša Boroša a Mariana Lejavu. 

 

Koncert odvysiela Rádio Devín na adrese: https://devin.rtvs.sk/

 

Naštudovanie diela Juraja Beneša Old Boys Anthology podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.