Vzdelávací seminár Slabiky a koncert v Kráľovskom Chlmci

« Kalendár

30. augusta 2023, 15:00
ZUŠ Kráľovský Chlmec

Už 30. augusta nás čaká spolu s Tomášom Borošom výlet do Kráľovského Chlmca.

Pre učiteľov miestnej ZUŠ sme si pripravili metodický workshop Slabiky. Účastníci získajú aj certifikát o absolvovaní.

Po seminári plného kreativity a nových prístupov v hudbe odohráme spoločne s Tomášom koncert o 15:00, po skončení metodického workshopu.
Na koncert ste samozrejme srdečné vítaní, dramaturgia koncertu je vyskladaná pomocou „slabík“:

Leo Smit: Divertimento
Allegro ma non troppo
Lento
Allegro con fuoco
Fryderyk Chopin: Preludes (výber)
Tomáš Boroš: Situácie (Výber)
Tomáš Boroš Tarantulky (Výber) 

Podujatie sa koná v rámci projektu Celoročná činnosť InMusic, ktorý podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. Mediálnymi partnermi sú Hudobný život a Opera Slovakia. Partnerom je Superar Slovakia. Spoluorganizátorom podujatia je ZUŠ – Kráľovský Chlmec.