TONE ROADS

« Kalendár

20. mája 2019, 19:00
Dvorana VŠMU, Bratislava

v rámci festivalu súčasnej hudby AsynChrónie 2019
Schönberg – Ives
Ivan Šiller, klavír