Mobilné kultúrne centrum – Talk/Play/Share

« Kalendár

24. septembra 2019, 00:00
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

„Botanická záhrada“

Lektori: Fero Király, Ivan Šiller