Šport a hry

« Kalendár

21. októbra 2020, 17:00
Základná umelecká škola, Nové Zámky

online stream – FB InMusic

Ensemble Ricercata:  H. Varga Bach – soprán, I. Šiller – klavír

 Satie, Stravinskij, Ives