Skladačky v Kráľovskom Chlmci

« Kalendár

31. augusta 2022, 10:00
ZUŠ, Kráľovský Chlmec
Metodický deň a workshop Skladačky pre učiteľov ZUŠ

Lektormi workshopu na tému Improvizácia, Kompozícia, Tvorivá interpretácia a Netradičné spôsoby hry, budú Ivan Šiller a Tomáš Boroš.
V koncertnej sále ZUŠ v Kráľovskom Chlmci účastníkov čaká bohatý program, ktorý vyvrcholí koncertom a spoločnou diskusiou.
Účastníci získajú aj certifikát o kontinuálnom vzdelávaní.
Podujatie sa koná v rámci projektu Celoročná činnosť InMusic, ktorý podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. Mediálnymi partnermi sú Hudobný život a Opera Slovakia. Partnerom je Superar Slovakia. Spoluorganizátorom podujatia je ZUŠ – Kráľovský Chlmec.