JAMA Festival

« Kalendár

4. októbra 2019, 00:00
Banská Štiavnica

JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka 

Medzinárodný festival intermediálneho umenia 

4. – 5. október 2019

Cluster ensemble