Hudobno-literárny večer: Cesta viery

« Kalendár

9. novembra 2019, 17:30
Veľká sála kostola Cirkvi bratskej, Bratislava

Glass, Silvestrov

Ivan Šiller – klavír