Ensemble Ricercata v Rozhlase: Wings

« Kalendár

29. júna 2024, 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského Rozhlasu, Bratislava

Ivan Šiller a Tomáš  Boroš – klavír, toy piano, elektrický klavír, Eva Šušková – spev, Ondrej Veselý – gitara

Dramaturgia: tvorba Tomáša Boroša

Program:

Autor: T. Boroš
1. Meditácia pre Tadeáša Salvu – rekonštrukcia pre klavír sólo
premiéra
Tomáš Boroš – klavír 2 min.
2. Hudba pre toy piano (hrá Ivan Šiller)

Ivan Šiller – toy piano 6 min.

3. Sonáta C 7 pre klavír a elektrický klavír
Ouverture
Andante con danza
Choral scherzo
Intermezzo
Finale con drone
Coda 20 min.
Premiéra
Ivan Šiller – klavír
Tomáš Boroš – elektrický klavír, klavír

4. Pantomíma zvuku pre gitaru a klavír štvorručne
Ondrej Veselý – gitara
Ivan Šiller – klavír štvorručne
Tomáš Boroš – klavír štvorručne 8 min.

5. Päť diatonických prelúdií pre klavír sólo
Tomáš Boroš – klavír 8 min.

6. Intervaly a tóniny pre klavír sólo
Ivan Šiller – klavír 6 min.

7. Text Rhapsody pre vyšší hlas a dva klavíry
Eva Šušková – reč, spev
Ivan Šiller – klavír
Tomáš Boroš – klavír 11 min.
Premiéra

8. Gestures pre dva klavíry a bicie nástroje ovládané klaviristami
Tomáš Boroš – klavír, bicie
Ivan Šiller – klavír, bicie 13 min.