Žiadba

« Calendar

19. December 2019, 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Schumann, Kurtág, Demoč

Ensemble Ricercata