Flower, we are…frail flowers

« Calendar

12. March 2020, 09:30
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany

Ivan Šiller’s solo concert

Kurtág, Glass, Burlas