Ivan Šiller

narodený v roku 1977, je koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov. Hudbe sa začal naplno venovať pomerne neskoro, vo veku 14 rokov. Absolvoval ZUŠ Ľ. Rajtera pod vedením Milici Kailingovej, súkromne študoval u Daniela Buranovského.

Ivan Šiller - foto

V roku 1996 bol prijatý na VŠMU v Bratislave, stal sa žiakom Daniely Varínskej. Zároveň odišiel študovať na Kráľovské konzervatórium v Gente (Belgicko). Tam sa venoval hre na klavír u Daana Vandenwalle, dirigovaniu u Wim Belaena, štúdiu starej hudby a čembala u Johna Whitelawa a neskôr na inštitúte postgraduálneho vzdelávania Orpheus komornej hre u Jana Michielsa. Štúdium na Kráľovskom konzervatóriu ukončil v roku 2004 ako jeden z najlepších absolventov. Od roku 2006 do roku 2009 pôsobil ako doktorand na VŠMU. V rokoch 1995 - 1998 sa zúčastnil Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch u Mariána Lapšanského, Petra Toperczera a Eugena Indjica. Bol štipendistom Internationale Ferienkurse fűr Neue Music Darmstadt (Kaya Haan, Nicolas Hodges a Uli Wiget), v roku 2005 získal prestížne štipendium Tanglewood Music Center v USA (klavír – Emanuel Ax, Joseph Kalichstein, Claude Frank; komorná hra – Joseph Silverstein, Pamela Frank, Ursula Oppens a Timothy Genis). V roku 2007 sa stal štipendistom Banff Centre for the Arts v Kanade. Stal sa víťazom slovenskej súťaže komorných zoskupení (klavírne duo s Lenkou Bálintovou), získal 1. miesto na súťaži Pála Kadošu v Leviciach a ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu na medzinárodnej súťaži European Music Competition for Youth v Hamburgu (soprán - Adriana Kučerová). Zúčastnil sa Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dubline, kde porotu zaujal dramaturgiou a interpretáciou Ravelovej Sonáty. Okrem sólových recitálov pravidelne koncertuje s komornými partnermi, najmä s Andreou Bálešovou (klavír), Jozefom Luptákom (violončelo), Gerrie de Vries (spev), Pedrom Guridim (klarinet), Paulom Klinckom (husle), Enikö Ginzery (cimbal), David Danel (husle) a ďalšími.

Ivan Šiller - foto

Spolupracuje s rôznymi zoskupeniami a orchestrami: Veni ensemble, Ostravská banda, Prague modern, Komorní sólisti Bratislava, Phoenix ensemble, Tanglewood Music Center Orchestra, Melos Étos ensemble a iné. Súčasťou Ivanovej hudobnej činnosti je aj aktívna spolupráca so súčasnými slovenskými a zahraničnými skladateľmi (Daniel Matej, Peter Zagar, Jevgenij Iršai, Marián Lejava, Boško Milakovič, Marcel Séneši, Yehudi Wyner, Gunther Schuller, Louis Andriessen, John Rose).

Účinkoval na festivaloch Večery Novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Philipa Herreweghe, Ostravské dny, Festival van Vlaanderen, Steinway festival Bijlok, Gentse Feesten, Pražské jaro, Melos Étos. Koncertoval v rôznych krajinách Európy, predovšetkým v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Českej republike a v USA. V roku 2001 sa podieľal na realizácii slovenskej opery Ľubomíra Burgra a Martina Burlasa „Tvárou tvár“ v Luxembursku. Spolupracoval s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam), s ktorými v sezóne 2002 – 2003 uviedol novú produkciu o hudbe a živote Charlesa Ivesa. Popri bohatej koncertnej činnosti je Ivan Šiller iniciátorom a organizátorom širokej škály rôznych hudobných a edukačných projektov. Ako poslucháč VŠMU sa podieľal na založení študentského festivalu Orfeus, počas štúdia na Kráľovskom konzervatóriu v Gente zrealizoval Festival komornej hudby a Večer slovenskej hudby. Jeho projekty Stretnutia (Levice, Bratislava) a cyklus Komorné koncerty (Watou v Belgicku) spájali hudbu so sprievodným slovom, a tak umožňovali poslucháčom prehĺbenie ich vzťahu k vážnej hudbe. V spolupráci s Milicou Kailingovou vytvoril projekt tvorivých dielní a koncertov pre deti a mládež Hudba (práve) minulého storočia a Stretnutia s hudbou. V rámci komorného festivalu Konvergencie pravidelne uvádza koncerty pre deti. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Space, ktorý je zameraný na prezentáciu hudby 20. storočia.

Ivan Šiller - foto

Jeho aktivity v umeleckej oblasti boli MŠ SR ocenené plaketou Sv. Gorazda. Ivan Šiller inicioval v roku 2006 vznik cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galérii a v Galérii umenia v Nových Zámkoch, od roku 2009 spolupracuje so Stanicou Žilina-Záriečie. V roku 2008 pripravil festival zameraný na prezentáciu dobového nástroja z roku 1815 – Hammerklavierfestival, ktorý mal úspešne pokračovanie v ďalšom ročníku. Zároveň pripravil komorný festival Schubertiády. Spolu s Enikö Ginzery zorganizoval umelecké kurzy Tokaj Art Summer Music Courses na východnom Slovensku, kde aj vyučoval hru na klavíri. V roku 2006 vytvoril v spolupráci s Nitrianskou galériou happening s použitím hudby Erika Satieho Vexations. V roku 2009 uviedol so študentami VŠMU slovenskú premiéru skladby Steva Reicha Six pianos a pripravil aj ďalšie koncerty v tomto netradičnom obsadení. Ivan Šiller sa profiloval aj ako dirigent. Niekoľko rokov viedol mládežnícky spevokol Eben Ezer, s ktorým uskutočnil viaceré koncerty doma i v zahraničí. Naštudoval a koncertne uviedol Requiem W.A.Mozarta. Bol dirigentom detského spevokolu Kvapôčky. Na záver svojho pôsobenia nahral CD Prší, či neprší. Ivan Šiller je aktívnym členom ISCM- Slovak section (Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia), je členom predstavenstva AUHS (Asociácia učiteľov hudby Slovenska) a zakladateľom občianskeho združenia InMusic. Je členom prípravného výboru festivalu Melos Étos 2009. Intenzívne pracuje na vytváraní kontinuity spomínaných projektov a pripravuje ďalšie recitály a komorné uvedenia diel Schuberta, Janáčka, Brahmsa, Ivesa, Reicha a ďalších autorov.


Ivan Šiller, Walpurgis - foto